top of page
Zoeken

21% of 6% btw voor zonnepanelen geplaatst begin 2024?

Nog tot 31 december 2023 geldt een verlaagd tarief van 6% voor de aankoop met installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Wat zijn de voorwaarden? En wat indien de plaatsing pas begin 2024 zal plaatsvinden?


Werken in onroerende staat voor nieuwbouw of woningen van minder dan tien jaar oud moeten in principe gefactureerd worden tegen een btw-tarief van 21%.


Tijdelijk 6% btw. Het btw-tarief voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen bedraagt vanaf 01.04.2022 t.e.m. 31.12.2023 slechts 6% (KB 27.03.2022, BS 31.03.2022) .

Fiscus verduidelijkt via circulaire omzendbrief. Omdat de maatregel bijna ten einde is, lichten we enkele concrete situaties toe aan de hand van een circulaire die de fiscus onlangs uitbracht (circ. 2023/C/45, 20.04.2023) .


Hoe nu nog toepassen?

Factuurdatum uiterlijk 31.12.2023. Opdat u het tijdelijke 6%-tarief nog kunt genieten, is vereist dat de btw op de werken opeisbaar wordt uiterlijk op 31.12.2023. Indien de dienstverrichter verplicht is om een factuur uit te reiken aan de klant (KB nr. 1, art. 1, lid 1, 3°) , wordt de btw in principe opeisbaar op het moment van de uitreiking van de factuur.


Bij betaling van voorschot. Wanneer de klant vóór de dienstprestatie en vóór de uitreiking van de verplichte factuur, de prijs of een deel ervan betaalt, zal evenwel die datum gelden als datum van opeisbaarheid (art. 22bis, §1 W.Btw) . Stel dus dat u al een voorschot betaalt op de werken in december 2023, terwijl die werken pas plaatsvinden en gefactureerd zullen worden in 2024, kan het 6%-tarief op die voorschotbetaling nog toegepast worden. De werken vinden dan wel het best zo snel mogelijk in 2024 plaats om fiscaal misbruik te voorkomen.


Conclusie

Nog tot 31.12.2023 komt de levering met plaatsing van zonnepanelen en -boilers en warmtepompen aan een (hoofdzakelijke) privéwoning jonger dan tien jaar in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%. Als de plaatsing pas begin 2024 zal plaatsvinden, kunt u nog het 6%-tarief genieten indien de factuur uiterlijk op 31.12.2023 uitgereikt wordt, ofwel geldt het ook op een voorschot dat uiterlijk dan betaald wordt.

Bron : Indikator 09/2023

98 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page