top of page
Zoeken

Energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop: hoe werkt het?


Steeds meer burgers, scholen, organisaties, lokale besturen en kmo’s zijn gemotiveerd om een actieve rol te spelen op de energiemarkt. Dit is mogelijk met energiedelen en persoon-aan-persoon verkoop. Het besluit dat de Vlaamse Regering op vrijdag 9 juli 2021 goedkeurde en de update van het technisch reglement, legt vast vanaf wanneer en onder welke voorwaarden afnemers aan energiedelen en persoon-aan-persoon verkoop kunnen doen.


Wat is energiedelen?

Bij energiedelen kunnen klanten de energie die ze opwekken met bv. zonnepanelen, direct delen met buren, vrienden en familie. Dit gebeurt binnen zogenaamde ‘energiegemeenschappen’, dit kunnen ‘actieve afnemers’, overheden, kleine of middelgrote ondernemingen zijn. Zo kunnen deze deelnemers hun zelf geproduceerde en in het net geïnjecteerde energie delen met andere deelnemers van dezelfde gemeenschap. Ook gebruikers die om praktische of financiële redenen zelf geen energie kunnen produceren, kunnen die gedeelde energie afnemen. Praktische redenen zijn onder meer: slechte dakoriëntatie, onvoldoende stabiel dak, geen vrije ruimte op het dak of geplande verbouw werken.


Een voordeel van een energiegemeenschap is dan ook om binnen de gemeenschap geproduceerde en geïnjecteerde energie zo optimaal mogelijk te verdelen zodat er maximaal gebruik kan gemaakt worden van de lokaal opgewekte energie.


Welke vormen van energiedelen bestaan er?

Zo’n collectieve uitwisseling van energie kan op vier verschillende manieren gebeuren:


Gezamenlijke actieve afnemers (vanaf 2022)

Deze deelnemers delen energie binnen één gebouw. Daarbij is geen tussenkomst van een rechtspersoon nodig. Je kan dan bijvoorbeeld de opgewerkte zonne-energie delen over de

verschillende bewoners van hetzelfde appartementsgebouw.


Persoon-aan-persoon verkoop (vanaf juli 2022)

De ene actieve afnemer verkoopt zelf opgewekte en in het net geïnjecteerde energie aan een andere actieve afnemer. Een rechtspersoon of leveringsvergunning is daarbij niet nodig. Dit wordt ook wel peer-to-peer verkoop genoemd. Je kan dus de stroom die je hebt opgewekt met je zonnepanelen en niet gebruikt, verkopen aan een buur, vriend, familielid… of gratis wegschenken.


Energiegemeenschap van burgers (vanaf 2023)

Deze deelnemers zijn aangesloten op een Vlaams distributienet, plaatselijk vervoersnet of gesloten distributienet. Ze kunnen elektriciteit of thermische energie onderling delen, met tussenkomst van een rechtspersoon. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk om in groep te investeren in zonnepanelen.


Hernieuwbare energiegemeenschap (vanaf 2023)

Deze deelnemers zijn aangesloten op een distributienet, plaatselijk vervoersnet of gesloten distributienet met een nabijheidsbeperking die de energiegemeenschap zelf bepaalt. Binnen deze energiegemeenschap is het mogelijk om hernieuwbare elektriciteit of thermische energie onderling te delen. Hierbij is de tussenkomst van een rechtspersoon noodzakelijk. Je kan bijvoorbeeld je lokaal verenigen in een energiegemeenschap en samen investeren in een grote batterij voor de wijk, een installatie van groene energie en veel meer.


Wat heb je nodig voor energiedelen?

Alle deelnemers moeten over een digitale meter, die wordt uitgelezen op kwartierbasis, beschikken.

Elke deelnemer houdt zijn individuele energieaansluiting en -meter. Alleen zo kan iedere gebruiker zelf kiezen of hij deelneemt aan een energiegemeenschap en bij welke leverancier hij zich wil aansluiten.


Wat is de rol van Fluvius bij energiedelen?

Als Vlaams netbeheerder voert Fluvius de verrekeningen uit die gepaard gaan met energiedelen en -verkoop. Daarom zal Fluvius:

  • de verschillende vormen van energie-uitwisseling registreren,

  • bepaalde deelname voorwaarden controleren, bv. of er een digitale meter op kwartierbasis beschikbaar is,

  • de afgenomen, geïnjecteerde en gedeelde energievolumes doorgeven aan de betrokken beheerder en energieleveranciers.

bron: Fluvius.be Januari 2021
48 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page