top of page
Zoeken

Subsidie zonnepanelen 2022

Uit vrees voor een stilvallende markt houdt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir de investeringspremie voor nieuwe zonnepanelen komend jaar nog op peil. De hoge energieprijzen en de klimaattop bieden een momentum om zonne-energie opnieuw aantrekkelijk te maken. (ZuHAL DEMIR

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE (N-VA) - De Tijd 01/11/21


Premies dalen niet

De premie voor nieuwe zonnepanelen, die de Vlaamse overheid sinds begin dit jaar uitkeert, zal volgend jaar toch niet dalen. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) beslist. De Vlaamse appetijt voor zonnepanelen kreeg een serieuze knauw in het begin van het jaar, waardoor de populariteit danig onder druk kwam te staan. In de hoop de particuliere investeringen in hernieuwbare energie aan te zwengelen, stuurt Demir haar premieplan bij.


Aangezien de prijs van zonnepanelen niet daalt en de markt nog herstelt na de vertrouwensbreuk van het debacle van de terugdraaiende teller, schroeven we de geplande daling van de premie terug.


Wie vanaf 2021 zonnepanelen legt, kon rekenen op een investeringspremie van de Vlaamse overheid. In het eerste jaar zou die tot 1.500 euro kunnen bedragen, om in de komende jaren stelselmatig te verminderen. Vanaf volgend jaar zou dat nog maximaal 1.125 euro zijn. In 2025 zou ze verdwijnen. 


Over welke premie gaat het?

De investeringspremie voor zonnepanelen werd ingevoerd door de Vlaamse overheid en was beschikbaar voor iedereen die vanaf 2021 investeerde in een nieuwe zonne-installatie. De premie geldt voor bestaande woningen (bouwaanvraag voor 2014) en bedraagt 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek en 150 euro per kilowattpiek voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek. Een installatie van 6 kilowattpiek of meer heeft een plafond van 1.500 euro steun. 


Maar Demir vreest nu een stilvallende markt. 'Aangezien de prijs van zonnepanelen niet daalt en de markt nog herstelt na de vertrouwensbreuk van het debacle van de terugdraaiende teller, schroeven we de geplande daling van de premie voor nieuwe zonnepanelen installaties bij gezinnen terug.'


Terugdraaiende teller

De vorige Vlaamse regering beloofde een gunstregime met terugdraaiende teller aan al wie voor 2021 zonnepanelen legde. Dat creëerde een rush op zonne-energie in 2020, met een zwaartepunt in de november en december: in de laatste twee maanden samen werden meer zonnepanelen gelegd dan in heel 2019. Over heel 2020 kwamen er 91.500 installaties bij, goed voor 693 megawatt, een absoluut record.


'Door die stormloop voorspelden we sowieso een terugval in 2021', zegt Dirk Van Evercooren, de algemeen directeur van de Organisatie Duurzame Energie (ODE), de sectorfederatie van hernieuwbare energie. 'Maar toen het Grondwettelijk Hof begin dit jaar het terugdraaiprincipe met de digitale meter verbood, ontstond een vertrouwensbreuk. Dat versterkte de terugval.' 


De markt kreeg dus wel degelijk een knauw, maar volgens Van Evercooren is er beterschap in zicht. 'Door de recente hoge energieprijzen werden zonnepanelen weer aantrekkelijk voor particulieren. Onze leden krijgen op dit moment opnieuw meer aanvragen dan in het begin van het jaar.' 


Door de recente hoge energieprijzen werden zonnepanelen weer aantrekkelijk voor particulieren. Onze leden krijgen op dit moment opnieuw meer aanvragen dan in het begin van het jaar.


Doelstelling

In het Vlaams Klimaatplan is vooropgesteld dat Vlaanderen in 2021 voor 300 megawatt aan zonnepanelen zou plaatsen. Uit voorlopige cijfers (die volgens Demir representatief zijn voor de helft van het jaar) blijkt dat al 170 megawatt geplaatst is, onder andere bij 20.000 gezinnen. Demir - die, met de klimaattop in Glasgow op de achtergrond, onder druk staat nu de Vlaamse regering het niet eens raakt over de klimaatambities - is ervan overtuigd dat we 'op koers liggen om de vooropgestelde doelstelling te halen'. 


'Maandelijks komen er gemiddeld 3.500 installaties bij, goed voor 30 megawatt. Dat tempo moet kunnen worden aangehouden. Daarom houden we het steunniveau voor particulieren aan in 2022.' Maar Van Evercooren betwijfelt of we die norm zullen halen. 'Het herstel van de voorbije weken is niet voldoende om de forse terugval in het begin van het jaar te compenseren.'


De hoogste premie voor zonnepanelen krijgt u nu

Als de norm niet gehaald wordt, zijn daar geen consequenties aan verbonden. 'De evaluatie op het niveau van de hele legislatuur, met een jaarlijkse vooropgestelde groei van 300 megawatt, is belangrijker. Als er volgend jaar weer een beter investeringsklimaat voor zonne-energie is, kan dat compenseren. Naast de verlenging van de premie worden ook campagnes gepland om zonnepanelen weer populair te maken', zegt Van Evercooren.


19 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page