top of page
Zoeken

Piekbelasting Wat, Wanneer en Hoe

Capaciteitstarief vanaf 2022 9 september 2020

In het kort: een gedeelte van uw elektriciteitsfactuur zal vanaf 2022 bepaald worden op basis van het piekverbruik in plaats van op basis van de hoeveelheid afgenomen elektriciteit. Deze verschuiving zou er voor zorgen dat de prijs van een kWh elektriciteit met ongeveer 6 cent daalt. In de plaats komt er een vast tarief voor piekbelasting.

Wat is het capaciteitstarief? De Vlaamse energieregulator (VREG) heeft de nieuwe tariefstructuur voor elektriciteit voor de periode 2021-2024 goedgekeurd. Vanaf 2022 zal een groot deel van de nettarieven bepaald worden op basis van het gevraagde piekvermogen. Het overige deel wordt bepaald op basis van de hoeveelheid afgenomen elektriciteit. Momenteel gebeurt dit volledig op basis van de hoeveelheid afgenomen elektriciteit. Het capaciteitstarief is dus geen extra tarief dat betaald moet worden, maar een andere manier om de tarieven te berekenen. De totale inkomsten van de netbeheerder (Fluvius) uit nettarieven blijven hetzelfde. De nettarieven bepalen ongeveer 1/5de van de totale elektriciteitsfactuur. Figuur 1 Verdeling elektriciteitsfactuur gemiddeld gezin,

Waarom deze verschuiving? De grootste kost van de netbeheerder is het aanleggen, verzwaren en onderhouden van het elektriciteitsnet. De belasting van het net komt vooral voort uit stroompieken en niet uit de totale hoeveelheid elektriciteit die er op een dag door moet. Het net moet ontworpen worden om ook de grotere pieken aan te kunnen, ook al is dit piekvermogen weinig nodig. De grootste pieken vind je momenteel rond het ontbijt en avondeten.

Vergelijk het met het spitsuur op de trein. Als iedereen op hetzelfde moment de trein neemt om op school of het werk te geraken, zijn er veel treinen, sporen, machinisten, … nodig. Allemaal kostenposten die de rest van de dag voor een groot deel niet gebruikt worden. Als we de spits kunnen spreiden, hebben we minder treinen etc. nodig en dalen de kosten. Momenteel zijn de pieken nog niet zo een groot probleem, maar in de toekomst gaan we steeds meer elektriciteit verbruiken. Er komen steeds meer elektrische toestellen in huis en ook voor transport (elektrische voertuigen) en verwarming (warmtepompen) rekenen we meer en meer op elektriciteit. Terecht, want deze toepassingen zijn veel efficiënter en schoner dan hun tegenhangers die fossiele brandstoffen gebruiken. Het aandachtspunt is wel dat we dit extra verbruik zo veel mogelijk moeten spreiden buiten de reeds bestaande pieken om zo de (zware) investering in het elektriciteitsnet te beperken. Daarom wordt met het capaciteitstarief het spreiden van de pieken financieel aangemoedigd. Hoe werkt het capaciteitstarief? Vanaf 2022 wordt elke maand jouw hoogste kwartierpiek geregistreerd, met een minimum van 2,5 kW. De kwartierpiek wordt bepaald door elk kwartier jouw verbruik in kWh te meten en dit getal te vermenigvuldigen met 4. Als jouw hoogste kwartierverbruik in een maand bijvoorbeeld 1,5 kWh was, heb je in dat kwartier een piek van 6 kW nodig gehad. Bij de jaarlijkse meteropname wordt het gemiddelde van de laatste 12 maandpieken genomen en hierop wordt jouw bijdrage aan de nettarieven gebaseerd. Met een digitale meter kun je via het ‘Mijn Fluvius‘ portaal jouw kwartier verbruiken, en dus ook de pieken, opvolgen. Hiervoor moet je wel eerst de kwartiergegevens activeren. Lees hier hoe je dat doet. Als je nog geen digitale meter hebt, is het onmogelijk om het piekvermogen te registreren. In dat geval wordt een minimum piek van 2,5 kW aangerekend. Omdat je een deel van de nettarieven betaalt op basis van het piekvermogen, zitten deze niet meer in het normale kWh-tarief. De prijs per kWh zal dus ook dalen, vermoedelijk met 5 à 6 cent. De VREG heeft nu de structuur bepaald, maar het is aan de elektriciteitsleveranciers om deze in te vullen met concrete tarieven.

Verwacht wordt dat je ongeveer €50 betaalt per kW piekvermogen met een minimumvermogen van 2,5 kW. VREG schat de gemiddelde piek van een gezin momenteel op 3,15 kW. De prijs per kWh daalt dan tot ongeveer 20 cent. Wat betekent dit voor uw factuur? De eerste berekeningen tonen aan dat 60% van de gezinnen weinig tot geen verschil zullen zien op hun elektriciteitsfactuur. Als je in staat bent om jouw verbruik te spreiden en zo pieken kunt vermijden, zul je zelfs minder betalen dan nu. Gezinnen die uitzonderlijk veel/weinig verbruiken, zullen grotere verschillen zien. Veel zal afhangen van het verbruiksprofiel van het gezin in kwestie en hun mogelijkheid om het piekverbruik te spreiden of op te vangen met een batterijsysteem. De VREG heeft enkele situaties gesimuleerd op basis van de huidige inschattingen:


Door de daling van de kWh prijs zullen grote verbruikers zoals warmtepompen en elektrische voertuigen goedkoper in gebruik worden, zeker als je hoge pieken kunt vermijden. Kleine verbruikers en mensen met een tweede verblijf zullen eerder een nadeel ondervinden. Zij betalen in verhouding meer voor hun pieken. Het idee hierachter is dat de stroomkabels voor elke woning even duur zijn. De prijs is afhankelijk van de pieken, niet van de hoeveelheid stroom die er op jaarbasis door moet. Zonnepanelen: geen capaciteitstarief bij terugdraaiende teller Gezinnen met zonnepanelen die nog gebruik kunnen maken van het principe van de terugdraaiende teller zullen geen piektarief moeten betalen. Dat komt omdat zij nog een analoge meter hebben die zulke pieken niet kan meten. In deze gevallen worden de nettarieven aangerekend via het prosumententarief. Nieuwe zonnepaneleninstallatie in 2021 Mensen die in 2021 zonnepanelen laten installeren, hebben geen recht meer op de terugdraaiende teller. Na installatie zal netbeheerder Fluvius contact opnemen om een digitale meter te installeren. Als je een digitale meter hebt, draait de teller niet meer terug en wordt het verbruik dat je nodig hebt van het elektriciteitsnet aangerekend. Het zal dus voordeliger worden om jouw zelf geproduceerde zonne-energie zoveel mogelijk direct te gebruiken. De overige elektriciteit die je injecteert/teruglevert via het elektriciteitsnet kun je aan een energieleverancier kunnen verkopen. Wanneer het capaciteitstarief ingevoerd wordt, zal dit ook van toepassing zijn voor eigenaars van zonnepanelen en een digitale meter. Een zonnepaneleninstallatie kan, samen met een goede spreiding, de afnamepieken doen dalen. Zeker in de zomer. De elektriciteit van jouw zonnepanelen gaat rechtstreeks naar de verbruikers in het huis. Al deze energie die je rechtstreeks verbruikt, moet je dus niet van het net halen en wordt dan ook niet meegeteld om de piek te bepalen. Zonnepanelen blijven een goede investering Door het wegvallen van de terugdraaiende teller zouden zonnepanelen minder voordelig worden voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om hun zelf geproduceerde zonne-energie direct te gebruiken. Om dit te compenseren en zonnepanelen te blijven promoten, heeft de Vlaamse Regering een investeringspremie voor zonnepanelen ingevoerd. De premie kan, afhankelijk van de grootte van de installatie, oplopen tot €1.500. Op deze manier blijven zonnepanelen een goede investering! Bron: VREG

Berichtnavigatie


234 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page